Ficha de ayuda

Inicio / Buscar ayudas / Ficha de ayuda
logo

IRIAUTO - AXUDAS PARA AUTÓNOMOS DE IRIXOA AFECTADOS POLAS RESTRICIÓNS DERIVADAS DO COVID-19

Ayudas para Empleo
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA A Coruña 12-06-2020

Paliar as perdas económicas ás persoas autónomas de Irixoa afectadas directamente como consecuencia do RD 463/2020.

Objeto

Paliar y actuar de manera inmediata, ante las consecuencias derivadas de la crisis económica
provocada por el COVID-19, e impulsar le actividad económica y social en el término municipal de Irixoa.

Beneficiarios

Persoas físicas e as sociedades ou comunidades de bens con autónomos empadroados no termo municipal de Irixoa, con establecementos ou servizos obrigados a pechar ou con serias restricións de funcionamento durante e a crise do COVID-19, cunha redución de facturación de máis do 75% en relación a períodos similares de anos anteriores.
 
Serán obxecto de subvención especialmente os seguintes ámbitos económicos: hostalería, restauración, comercios minoristas e establecementos ou servizos similares.

Actividades financiadas

Impulso económico y de protección del empleo

Conceptos de gastos

A# Gastos necesarios para a prevención do contaxio do virus da COVID-19 (máscaras, hidroxeles,desinfectantes, mamparas, pequenas obras de adaptación de locais, etc.).
B# Persoal da empresa ou entidade económica, en especial salarios e cotas da seguridade social.
C# Alugueres de locais e establecementos.
D# Consumos básicos necesarios para o funcionamento do local ou establecemento
(electricidade, telefonía e telecomunicacións, auga potable e saneamento, gas, combustibles, etc.).
E# Compra de produtos directamente relacionados para o funcionamento da empresa.

Tipo e intensidad de las ayudas

 • Subvención a fondo perdido

A# 100%; B# e C# 80%; D# e E# 60%. Hasta 1.000EUR.

Características

 • Fecha de publicación: 28-05-2020
 • Apertura de solicitudes: 28-05-2020
 • Cierre de solicitudes: 12-06-2020
 • cerrada
 • Régimen de solicitudes:
 • Concurrencia COMPETITIVA
 • Participación en modalidad:
 • Individual
 • Presupuesto total: 12.000,00€

Normativa

 • Bases/Convocatoria:
 • BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA AUTÓNOMOS AFECTADOS POLAS RESTRICIÓNS DERIVADAS DO COVID-19, ANO 2020

Organismo financiador

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA

¿No encuentras la financiación que necesitas?

Contacta con nosotros y cuentanos cuál es tu proyecto.