Ficha de axuda

Inicio / Buscar axudas / Ficha de axuda
logo

INNRIBE - MEJORA E INNOVACIÓN DEL COMERCIO LOCAL DE RIBEIRA

Axudas para Innovaciones
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA A Coruña 17-07-2020

Dotar a los establecimientos de equipamiento y tecnología que mejoren su competitividad.

Obxecto

Fomentar la cultura de la innovación en el comercio local como herramienta fundamental para incrementar la competitividad empresarial.

Beneficiarios

Personas físicas o jurídicas, o sociedades civiles, legalmente constituídas, que cumplan los siguientes requisitos:
  -Que su actividad principal esté incluída en alguna de los IAEs relacionados en el Anexo I de la convocatoria.
  -Que el local comercial sobre el que se realice la inversión o gasto se encuentre en el municipio de Ribeira.

Actividades financiadas

Liña A# Investimentos para a adecuación dos locais.
 
Liña B# Gastos de comunicación, realizada en lingua galega.
 
Liña C# Gastos na adecuación dos negocios e en servizos profesionais relacionados coa innovación ou coa recuperación económica necesaria por mor da COVID-19.
 
As 3 liñas son compatibles entre sí.

Conceptos de gastos

Liña A#
a) Obras de reforma e/ou ampliación do local ocupado pola empresa.
b) Mellora de illamentos, equipamentos e instalacións.
c) Substitución de ventás, portas ou outros elementos de peche, adquisición/substitución de mobiliario e elementos de decoración, luminarias, intervencións en fachadas e instalación/substitución de letreiros e rótulos comerciais.
d) Maquinaria e bens de equipo, incluídos os informáticos, relacionados coa actividade produtiva da empresa.
e) Periféricos e outros compoñentes (lectores de códigos de barras, caixóns portamoedas, impresoras de tíckets etc.).
f) TPV integrados.
g) Paquetes de software de xestión, organización ou comercialización empresarial e licenzas precisas para a realización da actividade da empresa.
Liña B#
a) Honorarios profesionais para o deseño ou actualización da imaxe corporativa, do seu desenvolvemento, aplicación.
b) Honorarios profesionais para o deseño, redacción, programación ou xestión de calquera material comunicativo, físico ou virtual.
c) Gastos relativos á produción e reprodución de materiais comunicativos, tanto en formato físico como virtual.
d) Gastos de produción e organización de eventos comunicativos ou promocionais.
Liña C#
a) Honorarios profesionais para o deseño de escaparates e servizos de mercadotecnica visual ou imaxe de marca (exclusivamente en idioma diferente o galego por estar subvencionado no apartado a) da liña B).
b) Gastos de adquisición de hosting e TPVs virtuais.

Tipo e intensidade das axudas

 • Subvención a fondo perdido

Liña A# 3.000EUR; Liña B# 1.000EUR; Liña C# 500EUR

Características

 • Data de publicación: 11-06-2020
 • Apertura de solicitudes: 18-06-2020
 • Peche de solicitudes: 17-07-2020
 • pechada
 • Réximen de solicitudes:
 • Concorrencia COMPETITIVA
 • Participación en modalidade:
 • Individual
 • Orzamento total: 150.000,00€

Normativa

 • Bases/Convocatoria:
 • CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A MELLORA E INNOVACIÓN DO COMERCIO LOCAL DE RIBEIRA

Organismo financiador

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA

Non atopas a financiación que precisas?

Contacta con nos e cóntanos cal é o teu proxecto.