Ficha de axuda

Inicio / Buscar axudas / Ficha de axuda
Logo

CONTRATA - PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN. ANUALIDAD 2023

Axudas para Empleo
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA Pontevedra 05-07-2023

Transformación de contratos temporais a indefinidos, novas contratacións indefinidas, e/ou melloras na contratación para as empresas do concello de Vigo.

Obxecto

Estimular ao empresariado para a contratación, favorecer a mellora das condicións e o emprego estable e de calidade das persoas traballadoras empadroadas no municipio de Vigo, outorgando especial atención ás persoas traballadoras máis vulnerables no mercado laboral.

Beneficiarios

Persoas físicas (autónomos/as) e empresas privadas, con independencia da súa forma xurídica, as comunidades de bens, sociedades civís, sociedades cooperativas, sociedades laborais e as persoas emprendedoras que estean de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional, que:

 • O centro de traballo da persoa traballadora pola que se solicita a axuda estea no termo municipal de Vigo.
 • Acrediten que a persoa traballadora estea empadroada no municipio de Vigo alo menos dende o 1/01/2022.

Actividades financiadas

A# Programa Indefinidos: transformación de contratos temporais en indefinidos. O contrato indefinido terá unha xornada laboral 50% da xornada laboral.

B# Programa Contratacións: incentivos para a contratación indefinida de persoas traballadoras desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego.

C# Programa Mellora: incentivos para a mellora da estabilidade laboral a través das seguintes opcións:

 • o incremento de xornada laboral do contrato formalizado de tempo parcial a tempo completo segundo estableza o correspondente convenio colectivo de aplicación.
 • o incremento da duración anual do contrato fixo-descontinuo a un mínimo de 9 meses a xornada completa.

Conceptos de gastos

A# Transformación de contratos temporais a indefinidos;

B# Novas contratacións indefinidas;

C# Melloras na contratación incrementando a xornada laboral ou incrementando a duración do contrato.

Tipo e intensidade das axudas

 • Subvención a fondo perdido

A# 2.000€, +300€ ampliable de forma acumulativa en caso de <30anos ou >45anos, discapacidade, trans, muller, vítima de violencia de xénero; +500€ en caso de emprendedores autónomos e microempresas.
Cun MÁX de 10.000€/empresa.
B# 2.000€, +200€ ampliable de forma acumulativa en caso de primer empregado na empresa, <30anos ou >45anos, discapacidade, trans, en risco ou situación de exclusión social, muller, vítima de violencia de xénero, participante de programa da concellería; +500€ en caso de emprendedores autónomos e microempresas.
Cun MÁX de 10.000€/empresa.
C# 2.000€, +200€ ampliable de forma acumulativa en caso de primer empregado na empresa, <30anos ou >45anos, discapacidade, trans, en risco ou situación de exclusión social, muller, vítima de violencia de xénero; +500€ en caso de emprendedores autónomos e microempresas.
Cun MÁX de 10.000€/empresa.

Características

 • Data de publicación: 30-05-2023
 • Apertura de solicitudes: 01-06-2023
 • Peche de solicitudes: 05-07-2023
 • pechada
 • Réximen de solicitudes:
 • Concorrencia COMPETITIVA
 • Participación en modalidade:
 • Individual
 • Orzamento total: 150.000,00 €

Normativa

 • Bases/Convocatoria:
 • BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DAS AXUDAS MUNICIPAIS Á CONTRATACIÓN 2023. CONCELLO DE VIGO

Organismo financiador

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Non atopas a financiación que precisas?

Contacta con nos e cóntanos cal é o teu proxecto.